Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

“Sa Susunod Na Habang-Buhay” Lyrics

“Sa Susunod Na Habang-Buhay” Lyrics

Read “Sa Susunod Na Habang-Buhay” Lyrics & Enjoy.😊. For more Lyrics updates please subscribe.Thanks. Similar Lyrics ..

Ben & Ben Lyrics

“Sa Susunod Na Habang-Buhay”


Kaya namang makayanan
Kahit pa na nahihirapan
Kahit lungkot dumaraan
Pag natuyo na ang luha

Parang nahipan
Ang ‘yong kandila
Init ay wala

Hindi ba, pangako mo nung una
Tiwala’y iingatan
Baka naman sa susunod
Na habang buha-ay
Ha-ay
Na-lang

‘Di talaga inasahan
Magkagulo’t magkagulatan

Tahanang
Pinagpaguran
Sa’n na napunta?

Hindi ba, pangako mo nung una
Tiwala’y iingatan
Baka naman sa susunod
Na habang buha-ay
Ha-ay

Hindi ba
Pangako mo nung una
Tiwala’y iingatan
Baka naman sa susunod
Na habang buha-ay
Ha-a-ay

At kahit nabago na ng oras
Ang puso ma’y nabutas
Ikaw pa rin
Sa susunod na habang buha-ay
Ha-ay
Ha-a-ay

Ikaw pa rin
Ang pipiliin
Kong mahalin
Sa susunod na habang buha-ay

‘);
}

“Sa Susunod Na Habang-Buhay” Lyrics Tags :

#Susunod #HabangBuhay

Watch “Sa Susunod Na Habang-Buhay” Video Song :

Watch Full Video Song on Youtube

“Sa Susunod Na Habang-Buhay”

Leave a Reply

Your email address will not be published.