Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

S3NZACOR3 – BABY GANG Lyrics

Are You Searching S3NZACOR3 – BABY GANG Lyrics? You can read &Sing S3NZACOR3 – BABY GANG Lyrics here. More than 10m Song Lyrics Available. Search Now…

S3NZACOR3 – BABY GANG Lyrics

S3NZACOR3

Baby no baby no baby gang
Ca stamme tutt quant ca cap a guerr
Baby no baby no baby gang
Ca basc nun trase si nun si my friend
Baby no baby no baby gang
Mo facc l'inchino e puort rispetto
Baby no baby no baby gang
Aropp o signal scaten l'inferno
Sti figl e nisciuno nire n'de facc
Si fann rammagg nu lasciano tracc
Sti figl ro scur , senza paur
Nu vann n'de fiss cu sti luc blu
E luce blu
Stann sti puff
So senza paur
Nu branco e lupi
Chiurite e fenest
Appicciate stu fuoco
Ca arrivene e bestie
Facite silenzio
One time
T'o dico one time
Nun teng tiemp pe te
Sta divis nu vale nient
Te purtat pure o reggiment
Ma pe fa che?
Sti quatt sciem
Jamm a caserm
Nomm, cognom, accumenc sta gogn
E stessi domand, chillat chi songhe
Staje frische cumpa, a cas ta suonn
Ramm sti nomm
Si over si n'omme
Te portn a Fuorn
O vire sta robb?
T'o coll, tutte quant
Mo prije a Maronn
Staser te facc na fest
Dimane me scet
Ati gradi a vantà
Ngopp a giacchetta
Annanz e colleg
E capit, piscitiè?
7 ann e villagg nisciun te lev fa o serio cussi tuorn a cas
Baby no baby no baby gang
Ca stamme tutt quant ca cap a guerr
Baby no baby no baby gang
Ca basc nun trase si nun si my friend
Baby no baby no baby gang
Mo facc l'inchino e puort rispetto
Baby no baby no baby gang
Aropp o signal scaten l'inferno
Baby no baby no baby gang
Ca stamme tutt quant ca cap a guerr
Baby no baby no baby gang
Ca basc nun trase si nun si my friend
Baby no baby no baby gang
Mo facc l'inchino e puort rispetto
Baby no baby no baby gang
Aropp o signal scaten l'inferno
Me pass po cazz e sti storie nventate
Re colleg, re stell, re grad vantat
E fatt o verbal?
Me guardat e pall!
Miezz a na via stu pacc e truvat
Ma nun l'è guardat?
Ne strunz
Pe cas ce vir stu nomm stampat?
O sapite marescià
Ma che parlamm a fà
Ca o sapite già
C'apparteng a chilli là
Ca nun se fann fà
No nun acal a cap
Annanz a sti minacce
No nun me site padre
No nun me date o pane
No nun me site frate
No!
Nun magnamme nzieme e n'fame
Mai!
Nun me cant a chisti frat
Mai!
Simme surdat senza grad
Tutt quant figl a una sola mamma
A famm
Costant
Insistent
Fetente
T'annebbia a ment
Tra morte, vittoria e galer
Ce levamm tutt e sfizj
Chanton e maronn ogni sera
Spartimme sta gloria già in terra
Brindamm!
Fancul all'inferno!
Baby no baby no baby gang
Ca stamme tutt quant ca cap a guerr
Baby no baby no baby gang
Ca basc nun trase si nun si my friend
Baby no baby no baby gang
Mo facc l'inchino e puort rispetto
Baby no baby no baby gang
Aropp o signal scaten l'inferno
Baby no baby no baby gang
Ca stamme tutt quant ca cap a guerr
Baby no baby no baby gang
Ca basc nun trase si nun si my friend
Baby no baby no baby gang
Mo facc l'inchino e puort rispetto
Baby no baby no baby gang
Aropp o signal scaten l'inferno

Watch S3NZACOR3 – BABY GANG Lyrics Video

Watch Now

Leave a Reply