Mr Sir Linda – Endleleni Yonke Uthando Lwakhe (feat. Slindile Linda) Lyrics

Are You Searching Mr Sir Linda – Endleleni Yonke Uthando Lwakhe (feat. Slindile Linda) Lyrics? You can read &Sing Mr Sir Linda – Endleleni Yonke Uthando Lwakhe (feat. Slindile Linda) Lyrics here. More than 10m Song Lyrics Available. Search Now…

Mr Sir Linda – Endleleni Yonke Uthando Lwakhe (feat. Slindile Linda) Lyrics

Mr Sir Linda

Heeeh, Heeeh, haaw

Emuseni, engiwabelwe
Ngisekulo uthando Lwakhe
Ngoba uyangithanda
Kulezonhlupho, ezinkulu
Ngiziduduza ngezwi Lakhe
Ngoba liphelele

Ngivele ngimbath' ingubo
KaKristu enenkazimulo
Endleleni yonke, uthando Lwakhe
Ngivele ngimbath' ingubo
KaKristu enenkazimulo
Endleleni yonke, uthando Lwakhe

Webakithi, nant' ilizwi
Ilolodwa elakhayo, futhi liyaphila
Ngalo ngiyakholwa, ngalo ngiyathemba
Nakho konke okuhle ongakucabanga

Ngivele ngimbath' ingubo
KaKristu enenkazimulo
Endleleni yonke, uthando Lwakhe
Ngivele ngimbath' ingubo
KaKristu enenkazimulo
Endleleni yonke, uthando Lwakhe

Ngivele ngimbath' ingubo
KaKristu enenkazimulo
Endleleni yonke, uthando Lwakhe
Ngivele ngimbath' ingubo
KaKristu enenkazimulo
Endleleni yonke, uthando Lwakhe

Watch Mr Sir Linda – Endleleni Yonke Uthando Lwakhe (feat. Slindile Linda) Lyrics Video

Watch Now

Leave a Comment